Deze bedrijfsleiders steunen Museumnacht.

Zij selecteerden onder meer mee de kunstwerken voor de expo Ongezien #2.

     


Jan Cerfontaine, Argenta
"Museumnacht Antwerpen is een unieke kans om te komen proeven en meegenieten van de schitterende kunst en cultuur van vroeger en nu die Antwerpen herbergt. Door het rijk gevulde en gevarieerde programma is er voor elk wat wils en kunnen de deelnemers elk jaar nieuwe schatten ontdekken. Als onderneming met bakermat in Antwerpen draagt Argenta zeer graag zijn steentje bij aan dit prachtige initiatief!"

 Ingrid Stevens, Leo Stevens & Cie, Puur en Persoonlijk Vermogensbeheer

“Ik voel mij enorm betrokken bij het Fotomuseum - FOMU. In tijden van disruptie en digitale revolutie vaart dit museum mee op de nieuwe koers, en heeft het oog voor innovatieve tendensen zowel inhoudelijk als projectmatig. 

Digitale cultuur neemt meer en meer een plaats in onze samenleving in. Zo komen we automatisch bij FOMU terecht, toch? 

Ook is het fijn dat FOMU zoveel jonge bezoekers trekt: meer dan 30% is jonger dan 26 jaar! Welk ander museum doet dit na?

 Leo Stevens & Cie is terecht blij om deel te kunnen uitmaken van Museumnacht waar men kan proeven van zoveel moois aan cultuur dat Antwerpen ons te bieden heeft.“

 

Karine Huts, Katoennatie
Kunst- en cultuursponsoring wordt door klanten gewaardeerd. De klanten van de Katoen Natie groep zijn erg begaan met kunst en cultuur en zijn meestal zelf grote sponsors van kunst- en cultuurevenementen. Ze identificeren zich met het kunst- en cultuurbeleid van de Katoen Natie groep, omdat het aansluit bij hun interesses. De directies en operationele managers van onze klanten bezoeken regelmatig onze (historische) gebouwen, tentoonstellingen en culturele initiatieven.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid:  De Katoen Natie groep is als bedrijvengroep actief in de logistieke sector. Door haar commerciële activiteiten creëert de groep meerwaarde voor haar klanten en maakt ze winst. Met die winst worden de uitbouw en de groei van de groep gefinancierd. Een gedeelte van de winst wordt in “de maatschappelijke omgeving” geïnvesteerd.

De groep doet dat erg bewust en professioneel. Er worden belangrijke financiële middelen vrijgemaakt voor onder meer:
> conservatie en renovatie van het erfgoed van de onderneming en dat van de goederenbehandeling in het algemeen;
> het scheppen van architecturale meerwaarde;
> mecenaat;
> het uitgeven van boeken;
> de aankoop van kunstwerken:
> restauratie;
> stadsvernieuwing;
> steun aan wetenschappelijk onderzoek.

 

 Filips De Ferm, Bank Delen

 Filip De Ferm & Delen Private Bank delen een passie in schoonheid. 

Als voormalig gedelegeerd bestuurder van Delen Private Bank staat Filips De Ferm voor vertrouwen en dialoog. Zijn ervaring leerde hem dat vooral in die dialoog een kunstwerk helemaal tot zijn recht komt. Kunst delen doet je zinnen verruimen.

 Ook Delen Private Bank draagt kunst een warm hart toe. Als hoofdsponsor van de gerenommeerde kunstbeurs BRAFA en sinds het najaar van 2016 wordt ook met de Internationale Biënnale Interieur in Kortrijk een nieuw hoofdstuk geschreven. En waar het hart van vol is, loopt het huis van over. Kunst en interieurarchitectuur liggen aan de basis van de Delen-atmosfeer. Elk gebouw, elke ruimte wordt met toewijding geschapen en ingericht. Want elk persoonlijk contact en elke vertrouwensrelatie hoort te ontstaan in een duurzame, intieme sfeer. Binnen dit kader benadert Delen Private Bank vermogensbeheer dan ook vanuit een transparante en onafhankelijke filosofie. Zo groeit de visie op uw vermogen en patrimonium, met respect voor uw persoon en uw familiale situatie.

 

 

 Jacques Vandermeiren, Port of Antwerp

Dat kunstenaars en havens onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, is als het intrappen van een open deur. Door de eeuwen heen hebben havens kunstenaars geïnspireerd en dat doen ze ook vandaag nog. Niet enkel als mooie achtergrond maar ook als een plaats waar internationale contacten, ideeën en inzichten elkaar ontmoeten. Bevruchting en bestuiving met nieuwe ontwerpen, ideeën, smaken en kleuren tot gevolg. De maatschappelijke rol van het Havenbedrijf reikt dus verder als die van louter gebiedsbeheerder. Net zoals we een stimulator en facilitator willen zijn voor innovatieve start-ups, zo houden we eraan ook jonge ontluikende talentvolle kunstenaars kansen te geven. Dat kunst in ons dna zit, kunnen we overigens niet verbloemen. Zo werden onze medewerkers/kunstenaars in het voorjaar uitgedaagd om hun werken tentoon te stellen in het nieuwe Havenhuis. Wat op zijn beurt, een andere, stille getuige is van de kunstzinnigheid die onze haven kenmerkt.

 

Luk Lemmens, Gedeputeerde voor Cultuur Provincie Antwerpen
“De private en de culturele sector die aan hetzelfde zeel trekken voor meer kunst en cultuur, dat is prachtig om te zien.”

 

Pierre Berger, Baker McKenzie
"Baker McKenzie is erg blij om deel uit te maken van dit mooie initiatief. Zo kunnen mensen ons kantoor op een andere manier leren kennen en kunnen wij onszelf op cultureel vlak engageren en profileren."

 


Wim Vandeput, Æolus 
"De informatiestandaards van Æolus zijn al meer dan 20 jaar een vertrouwd gegeven in de cultuurhuizen in Vlaanderen/Brussel. Elke cultuurconsument kan door Æolus op een laagdrempelige manier de cultuurinformatie vinden die hij zoekt. Museumnacht is dan ook een initiatief waar we graag onze schouders mee onderzetten."