Noorderlijn ‘De pracht van de gracht’

expo

Mini-expo Tijdens het archeologisch onderzoek op de Kipdorpsite werden de goed bewaarde, monumentale resten onderzocht van de 16de-eeuwse Kipdorpbrug, het Kipdorpbastion en de stadsmuur. Rondom deze vesting bevond zich een gracht, die erg veel voorwerpen uit de 16de tot 19de eeuw bleek te bevatten. In deze expo worden enkele topstukken tentoongesteld die tijdens het onderzoek werden opgegraven.

19:00 – 01:00 / Felixatelier