Welkom in ons huis!

Performance

Martina Plantijn kan bijna niet wachten: telkens komt ze naar buiten om te vertellen over haar huis, haar man, haar kinderen en haar werk. Christoffel is bedaarder. Als manager van het jaar 1572 legt hij het nodige gewicht in de schaal wanneer hij vertelt hoe hij zijn uitgeversimperium van internationale allure runt. Laat je door dit dynamische duo verleiden tot een bezoek aan de Officina Plantiniana.

19:00 – 00:00 / Museum Plantin-Moretus